Hormeza – odpowiedź komórek na niski poziom metali ciężkich – Prof. dr hab. Elżbieta Dernałowicz-Malarczyk

Źródło: Hormeza – odpowiedź komórek na niski poziom metali ciężkich – Prof. dr hab. Elżbieta Dernałowicz-Malarczyk.

Damelin i wsp., Human
and Experimental Toxicology (2000) 19, 420-30)

Komórki McCoy’a pod wpływem
niskich stężeń metali ciężkich wykazują znaczny wzrost
komórkowej aktywności -zwiększona synteza HSP-70 (oznaczanej
jako stopień redukcji MTT) oraz metalotionein, które grają
ważną rolę w ochronie komórki wobec toksycznego działania
metali i RFT.

HSP 70 – zasadniczy wskaźnik wysoko
konserwatywnej i gwałtownej odpowiedzi komórkowej.

Zwiększenie odpowiedzi hormetycznej było
proporcjonalne do stężenia toksyny
. To zjawisko jest formą
energetycznej kompensacji inicjowanej w komórkach narażonych
na ekstremalne warunki środowiskowe.

Przejawem stresu jest podwyższenie poziomu białek szoku w
bardzo krótkim czasie, proporcjonalnie do siły zastosowanego
stresora.

Stresowi towarzyszy znaczne obniżenie
poziomu ATP. W tych warunkach hormeza może być gwałtownym wybuchem
energii, która służy do odbudowania homeostazy
komórkowej.

Zjawisku nadkompensacji towarzyszy maksymalna produkcja białek
stresu. Produkcja białek stresu i obniżenie poziomu ATP są wskaźnikami
indukcji hormezy.

Sigmoidalny kształt krzywej hormetycznej wskazuje na
allosteryczne przystosowywanie się szlaków metabolicznych do
obecności zmiennych ilości efektorów.

Zalezność między hormezą i scieżką sygnalną, indukowana
stresem, oraz indukcja hormezy przez niemetaliczne trucizny mogloby być
w przyszłosci narzędziem do badania tego fenomenu.

Antyoksydanty a prooksydanty

 • Zaobserwowano, że tokoferol, znany antyoksydant,
  który inhibuje kinazę białkową C nawet do 80%, w niskich
  koncentracjach jest bardzo dobrym jej aktywatorem nawet kilkaset %.
  Wykazano tu również bimodalny charakter przemian.

(E.L.Maltseva, 2002, Non-linear dose-response relationships in
biology, toxicology and medicine. Int. Conf. 11-13, 2002,
Massachusetts, Amherst).

Inne modele badawcze – rośliny

Materiał roślinny – wg Betti (Bolonia, Włochy)
- bardzo użyteczny dla badań homeopatycznych, tani, możliwości
wykonania kilku tysięcy badań na tym samym materiale siewnym, łatwy do
opracowania statystycznego.

Betti i inni: wpływ wysokich rozcieńczeń
Arsenicum alb. Na siewki pszenicy, zatrute arszenikiem (British
Homeopathic Journal, 1997, 86, 86-89).

Wnioski: As2O3 w potencji D45 uwalniał
sadzonki podtrute arszenikiem ułatwiając wzrost roślin; statystyczne
wyniki uzyskano zwłaszcza dla przyrostów łodyg.

Podobieństwa i różnice pomiędzy
hormezą a homeopatią

HORMEZA

 • Dotyczy wszystkich zjawisk biologicznych.
 • Skutek jej działania rozciąga się na miesiące i lata.
 • Wywołuje odpowiedź immunologiczną.
 • Dotyczy zmiany wielu parametrów fizjologicznych,
  w tym długości życia i tempa rozwoju organizmu.
 • Uaktywnieniu ulegają różne niespecyficzne
  czynniki fizjologiczne.
 • Ocena jej działania oparta jest na danych statystycznych.
 • Dotyczy także zdrowia publicznego.

HOMEOPATIA

 • Stosowana jest głównie w medycynie i
  weterynarii.
 • Pierwotny efekt jest krótkotrwały, wymaga
  powtórzeń, lecz skutki rozciągają się w czasie.
 • Podmiot działania zostaje uwrażliwiony przez pierwszą
  dawkę.
 • Uaktywnieniu ulegają tylko specyficzne reakcje
  fizjologiczne.
 • Aktywność biologiczną wykazują zarówno niskie,
  jak i bardzo niskie dawki.
 • Ocenę jej działania określa się na podstawie
  próby lekowej.
 • Wykazuje wyraźne działanie psychosomatyczne.