Zalecenia

Przy stosowaniu bioimmunoregulatorów produkowanych na Wschodzie należy przestrzegać określonych zasad.

Pierwsza cecha szczególna: chorzy cierpiący na różne schorzenia chroniczne nie powinni zażywać dużych dawek preparatów na początkowym etapie ich stosowania, ponieważ może dojść do jednorazowego zaostrzenia stanów przewlekłych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na nadciśnienie. Preparaty pozyskiwane z grzybów wyższych produkcji korporacji _Fohow – Feniks” są wspaniałymi bioregulatorami stanu endotelium (śódbłonka ściany naczyń krwionośnych). Przywracają jego elastyczność, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania dobrego stanu naczyń krwionośnych, zwiększenia ich drożności i wyregulowania ciśnienia tętniczego. W tym celu niniejsze preparaty zalecane są w przypadku nadciśnienia. Należy jednak bardzo ostrożnie rozpoczynać ich stosowanie. Zwykle pierwszego dnia zażywa się tylko 0,25 ml -0,5 ml i z każdym dniem dawka stosowanego preparatu zostaje zwiększona o taką samą jego ilość. Dawki zażywanego preparatu stopniowo wzrastają do 2,0 – 2,5 ml dziennie. Stosując taką codzienną dawkę należy wypić zawartość pierwszego flakonu. Następnie płynne postaci preparatów zawierających Kordiceps należy stosować według ogólnego schematu (metodyki zażywania preparatów zostaną przedstawione poniżej).

Drugą cechą szczególną stosowania bioimmunoregulatorów jest charakteryzująca je zdolność diagnozowania – przy pomocy niewielkich dawek – problemów występujących u chorego.

Tej cechy szczególnej nie należy mylić z rzadko występującymi zaostrzeniami schorzeń chronicznych w wyniku stosowania znacznych dawek preparatów na początku cyklu leczenia, o których była mowa wyżej. Zdolność diagnostyczna preparatów prowadzi do bardzo nieznacznej reakcji ze strony _uszkodzonego” narządu, która objawia się nieintensywnym kluciem, uczu­ciem pieczenia, dyskomfortem w tej lub innej okolicy ciała, odpowiadającej lokalizacji określonego narządu. Jako przykład można podać odczuwalny czasami ucisk w okolicy głowy (u chorych cierpiących na arteriosklerozę
naczyń mózgowych) w okresie początkowego zażywania dużych ilości preparatu _Kapsułki Linchzhi (Reishi)”. Dlatego takim chorym zalecamy rozpocząć zażywanie tych kapsułek od polowy zawartości kapsułki przez pierwsze cztery – sześć dni, zwiększając następnie dawkę, do optymalnej.

Trzecią cechą szczególną efektywnych biologicznie aktywnych suplementów diety naszej korporacji jest absolutny brak skutków ubocznych w trakcie ich stosowania. Jak wiadomo, ani jeden lek tradycyjny nic może się tym pochwalić!

Oprócz tego nasze preparaty z jednej strony są całkowicie kompatybilne ze wszystkimi lekarstwami medycznymi, z drugiej strony zmniejszają skutki uboczne zażywania lekarstw i zauważalnie potęgują działanie samych leków.

Preparaty zawierające Kordiceps (oprócz herbaty _Liuwei Feniks”) wystarczy zażywać raz lub dwa razy dziennie, ponieważ ich działanie trwa średnio dobę i obejmuje wszystkie meridiany. jedynie czasem, dla osiągnięcia silniejszego efektu i w przypadku określonych zaleceń, stosujemy jednocześnie kilka preparatów Na przykład po przebytym udarze można jednocześnie zażywać dwa bioregulatory, działające na odbudowę ścian naczyń krwionośnych – _Kapsułki Linchzhi (Reishi)” i _Eliksir Feniks”, stopniowo zwiększając ich dawki.

Bardziej korzystne jest zażywanie preparatów w porze rannej, ponieważ nasze produkty w tym lub innym stopniu aktywują działalność umysłową i mięśniową. Czasami w późnym stadium onkologii i niektórych innych ciężkich chorób dopuszczalne jest dwukrotne zażywanie stężonych postaci _Eliksir Feniks” i _Eliksir Trzy Klejnoty Feniks” – rano i wieczorem w znacznych dawkach. Należy dodać, że przy zażywaniu naszych preparatów, charakteryzujących się, własnościami oczyszczającymi (usuniecie toksyn, produktów rozpadu itd.), należy przyjmować odpowiednio dużo płynu, zwykle przynajmniej dwa litry w ciągu doby

Dawki preparatów należy dobierać ściśle do potrzeb indywidualnych, biorąc za podstawę, osiągnięcie określonego efektu klinicznego, popartego wynikami badań. Początkowo można kierować się tym dawkowaniem, które zostało przytoczone w niniejszym wydaniu, i które zostało dobrane na podstawie wyników obserwacji chorych, zażywających bioimmunoregulatory pozyskiwane z grzybów wyższych.

Należy również odnotować, że Europejczycy zwykle stosują preparaty zawierające Kordiceps w mniejszych dawkach niż w Chinach, ponieważ są wystarczające do osiągnięcia pożądanego efektu.