Badania OBOP

Źródło: TNS  OBOP

Jedna trzecia Polaków stosuje leki homeopatyczne

Podsumowanie wyników badania przeprowadzonego przez TNS OBOP „Polacy o homeopatii i leczeniu homeopatycznym”

Badanie zrealizowane przez instytut badawczy TNS OBOP na zlecenie firmy Heel Polska wykazało, że 81% Polaków słyszało o homeopatii, a 30% stosuje tę metodę leczenia.

Nastawienie Polaków wobec homeopatii i leczenia homeopatycznego jest bardzo pozytywne. Większość Polaków (56%) uważa, że homeopatia to skuteczna i dobra metoda leczenia. 62% społeczeństwa uważa, że lekarze zapisujący leki homeopatyczne są godni zaufania. Wśród ośmiu na dziesięciu Polaków, którzy o homeopatii słyszeli, odsetek osób przekonanych o skuteczności tej metody leczenia wynosi 69%, a zaufanie do lekarzy zapisujących leki homeopatyczne kształtuje się na poziomie 77%.

Brak wiary w skuteczność homeopatii był wymieniany tylko przez 4% ogółu Polaków odpowiadających na pytanie, dlaczego nie korzystają z tej metody leczenia. Pytani o przyczynę nie stosowania leków homeopatycznych badani odpowiadali najczęściej „Nie pomyślałem o tym” lub stwierdzali, iż nie potrzebują leków ze względu na dobry stan zdrowia.

Kto stosuje homeopatię?

Leków homeopatycznych używa 38% Polaków, którzy słyszeli o tej metodzie leczenia. Homeopatię częściej stosują osoby z wyższym wykształceniem (53%); częściej kobiety (38%) niż mężczyźni (22%), częściej stosują homeopatię mieszkańcy średnich (36%) i największych miast (49%).

Kiedy sięgamy po leki homeopatyczne?

Polacy najczęściej stosowali leki homeopatyczne w przypadku przeziębień lub grypy – takiej odpowiedzi udzieliło 72% stosujących leki homeopatyczne.

Drugim powodem stosowania leków homeopatycznych były bóle (bóle głowy, stawów, menstruacyjne) oraz stany napięcia, stresu i związane z tym kłopoty ze snem. Z tych przyczyn po środki homeopatyczne sięgało po jednej piątej użytkowników leków homeopatycznych (wśród ogółu populacji w wieku 18 i więcej lat odsetek ten wynosi każdorazowo 6%).

Wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP są porównywalne do wyników badań z innych krajów europejskich.

Badania wskazały podobieństwo polskich wyników do rezultatów analogicznych badań przeprowadzonych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto wyniki badania przeprowadzonego w Polsce są w dużym stopniu zgodne pod względem psychologicznym i socjologicznym z analogicznym badaniem przeprowadzonym w Niemczech. Badanie niemieckie wykazało również, że osoby stosujące homeopatię świadomie prowadzą zdrowy tryb życia, mniej palą oraz stosują mniej leków niż osoby preferujące medycynę alopatyczną. Dowodzi to, że pacjenci wybierający leki homeopatyczne świadomie prowadzą odpowiedzialny i zdrowy tryb życia.

TNS zajmuje się dostarczaniem kompleksowej informacji o rynku:

  • jest największą na świecie firmą realizującą badania oraz analizy dostosowane do potrzeb klientów,

  • jest wiodącym dostawcą badań społeczno-politycznych,

  • posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie realizacji paneli konsumenckich, a także pomiaru wielkości audytorium telewizyjnego (telemetria) oraz monitoringu reklam.

TNS działa w ramach globalnej sieci obejmującej swym zasięgiem 70 krajów, co umożliwia dostarczanie w spójny sposób, na bieżąco aktualizowanych, wysokiej jakości informacji i analiz. Pracowników TNS wyróżnia innowacyjny sposób myślenia oraz wysoki poziom obsługi klientów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Na co dzień łączą specjalistyczną wiedzę sektorową z wiedzą z dziedziny rozwoju nowych produktów, badań motywacji, badań marki i reklamy oraz zarządzania wartością firmy (stakeholder management) po to, by dostarczać klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Strategicznym celem TNS jest pozycjonowanie firmy jako światowego lidera w dostarczaniu klientom dogłębnej wiedzy i informacji, stanowiącej dla nich wartość dodaną i mającej wspomagać ich w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

TNS is the sixth sense of business

TNS OBOP jest jedną z wiodących firm badawczych działających na rynku polskim. Jego korzenie sięgają 1958 r., kiedy to powstał Ośrodek Badania Opinii Publicznej. W 1998 r. OBOP włączony został w struktury międzynarodowej grupy badawczej TNS. Od 1997 r. prowadzi ogólnopolski elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej (tzw. telemetria). W roku 2005 TNS OBOP osiągnął obroty ponad 32 mln PLN.